برگزاری نخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسینخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در 29 اردیبهشت ماه 1400 با امکان مشارکت کلیه اعضا بصورت مجازی در وب سایت سازمان،  برگزار می شود. از اعضای محترم دعوت می شود با مراجعه به لینک زیر نسبت به ثبت نام در مجمع عمومی اقدام کنند. 

 

کاهش افسردگی کودکان و نوجوانان با موسیقی‌درمانی

سلامانه : بر اساس مطالعات جدید، موسیقی‌درمانی می‌تواند به کاهش افسردگی در کودکان و نوجوانانی که دارای مسائل رفتاری و هیجانی هستند کمک کند.

Read more...

احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه در کودکان بیش فعال بیشتر است

یک متخصص و روانپزشک کودک و نوجوان با بیان اینکه کودکان بیش فعال و کم توجه، بیشترین مراجعین به روانپزشکان هستند، گفت: در صورت بی‌توجهی و عدم درمان این کودکان، احتمال بروز افسردگی و رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه در نوجوانی افزایش می‌یابد.

Website Published

image
{socialbuttons}

Iranian Association of Clinical Child and Adolescent Psychology

Iranian Association of Clinical Child and Adolescent Psychology Website Published.