کاهش افسردگی کودکان و نوجوانان با موسیقی‌درمانی

سلامانه : بر اساس مطالعات جدید، موسیقی‌درمانی می‌تواند به کاهش افسردگی در کودکان و نوجوانانی که دارای مسائل رفتاری و هیجانی هستند کمک کند.

Read more...

احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه در کودکان بیش فعال بیشتر است

یک متخصص و روانپزشک کودک و نوجوان با بیان اینکه کودکان بیش فعال و کم توجه، بیشترین مراجعین به روانپزشکان هستند، گفت: در صورت بی‌توجهی و عدم درمان این کودکان، احتمال بروز افسردگی و رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه در نوجوانی افزایش می‌یابد.

Website Published

image
{socialbuttons}

Iranian Association of Clinical Child and Adolescent Psychology

Iranian Association of Clinical Child and Adolescent Psychology Website Published.