بررسی رابطه سبک زندگی با نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان

بررسی رابطه  سبک زندگی با نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان

ادامه مطلب...

تاثير آموزش سبک‌هاي پردازش حسي مبتني بر الگوي دان به مادران در کاهش نشانه‌های مشکلات رفتاری برونی‌سازی کودکان پیش دبستانی و تنيدگي مادران

تاثير آموزش سبک‌هاي پردازش حسي مبتني بر الگوي دان به مادران در کاهش نشانه‌های مشکلات رفتاری برونی‌سازی کودکان پیش دبستانی و تنيدگي مادران

ادامه مطلب...

رابطه نگرش و التزام عملی به نماز و اعتیاد به فضای سایبر در نوجوانان

 

رابطه نگرش و التزام عملی به نماز و  اعتیاد به فضای سایبر در نوجوانان

ادامه مطلب...

جهت گیری سبک های هویت و فضای مجازی

جهت گیری سبک های هویت و فضای مجازی

ادامه مطلب...

مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش­ آموزان تک ­زبانه و دو­زبانه مقطع ابتدایی

مقایسه خلاقیت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش ­آموزان

 تک ­زبانه و دو­زبانه مقطع ابتدایی

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها