اثربخشی یکپارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی 6 تا 12 سال در شهرستان سمنان

 

اثربخشی یکپارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی 6 تا 12 سال در شهرستان سمنان

ادامه مطلب...

بررسی اثربخشی قصه خوانی مادران مبتنی بر کتاب­ درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان

 

بررسی اثربخشی قصه خوانی مادران مبتنی بر کتاب ­درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان

ادامه مطلب...

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افزایش کیفیت زندگی نوجوانان دختر با علایم افسردگی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر افزایش کیفیت زندگی

نوجوانان دختر با علایم افسردگی

ادامه مطلب...

مداخله های زودهنگام با رویکردی پیشیگیرانه:هدایت مسیرهای تحولی کودکان

حمایت از روابط اولیه والد ـ کودک از اهداف برجسته متخصصان حیطه سلامت روان، ارائه دهندگان خدمات جامعه ـ محور ، و سیاست گذاران محسوب میشود.

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

صفحه6 از6