نقش کیفیت رابطه مادر- کودک و طرحواره­ ی ناسازگار خودگردانی و عملکرد مختل با اضطراب کودکان

نقش کیفیت رابطه مادر- کودک و طرحواره­ ی ناسازگار خودگردانی و عملکرد

مختل با اضطراب کودکان

ادامه مطلب...

بررسی تحول مفهوم دروغ در کودکان 5 تا 11 سال شهر تهران(بررسی منشأ دروغ گویی)

بررسی تحول مفهوم دروغ در کودکان 5 تا 11 سال شهر تهران(بررسی منشأ دروغ گویی)

ادامه مطلب...

رابطه سبک‌­های فرزند­پروری و طرح­‌واره ­های نا­سازگار اولیه با خود­های‌ ممکن در دانشجویان

رابطه سبک‌­های فرزند­پروری و طرح­‌واره­های نا­سازگار اولیه با خود­های‌ ممکن در دانشجویان

ادامه مطلب...

بررسی و مقایسه ­میزان افسردگی دانش­ آموزان دختر دبیرستانی بر اساس سطح تحصیلات والدین و پایگاه اقتصادی خانواده

بررسی و مقایسه­ میزان افسردگی دانش­آموزان دختر دبیرستانی بر اساس سطح تحصیلات والدین و پایگاهاقتصادی خانواده

ادامه مطلب...

نقش هوش معنوی و ابعاد آن در پیش­ بینی شادکامی دانش ­آموزان دختر دبیرستانی

نقش هوش معنوی و ابعاد آن در پیش­بینی شادکامی دانش­آموزان دختر دبیرستانی

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها