اعتراض اساتید و دانشجویان روانشناسی به انتقال رشته روانشناسی بالینی

اساتید و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی نسبت به واگذاری رشته روانشناسی به وزارت بهداشت اعتراض کردند.

ادامه مطلب...

نکات ساده برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس بزرگترین هدیه‌ای است که والدین می‌توانند به کودکشان بدهند.

ادامه مطلب...

برگزاری دوره آموزشی روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوچوان ایران با همکاری مرکز تحقیقات دلبستگی و روابط بین فردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

ادامه مطلب...

نشست تخصصی روز پژوهش و روان شناسی دین برگزار شد

نشست تخصصی روز پژوهش و روان شناسی و دین با محوریت دین و تربیت و یا اجتماع یادگیری روان شناسی و  دین «تربیت دینی» برگزار شد.

ادامه مطلب...

یک نسخه روزانه برای شاد زیستن!

برخورداری از احساس سلامت و شاد بودن در زندگیِ روزمره حق هر انسانی است و اغلب با رفتارهای ساده‌ دست‌یافتنی است.

ادامه مطلب...

صفحه1 از15