مزایای شرکت در چهارمین همایش نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران

شرکت در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران دارای مزیت هایی از جمله ارائه گواهینامه حضور و اهدای جوائز نفیس به مقالات برتر می باشد.

ادامه مطلب...

فراخوان جذب کمیته علمی چهارمین کنگره ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران

دبیرخانه همایش اقدام به جذب کمیته علمی همایش از طریق نامه نگاری با برخی دانشگاه ها نمود.

ادامه مطلب...

برنامه زمان بندی و پنل های کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

برنامه زمان بندی و پنل های کنگره ایرانی رونشناسی مثبت اعلام شد.

ادامه مطلب...

کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت اعلام شد

مجموعه کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت  اعلام شد.

ادامه مطلب...

دومین دوره مدرسه درمانگری دانشگاه شهید بهشتی

دومین دوره مدرسه درمانگری دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب...

صفحه1 از22