سومین دوره آموزشی روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور

برگزاری سومین دوره آموزشی روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور

ادامه مطلب...

برگزاری استارت آپ فناورانه ریتاک

برگزاری استارت آپ فناورانه ریتاک با موضوع "تربیت کودک"

ادامه مطلب...

اولین دوره بین‌المللی اکسترنشیپ EFT (درمان هیجان‌مدار) برگزار شد

اولین دوره بین‌المللی اکسترنشیپ EFT (درمان هیجان‌مدار) از تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 97 برگزار شد.

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه آموزشی Hold Me Tight سخت در آغوشم بگیر

برگزاری کارگاه آموزشی Hold Me Tight سخت در آغوشم بگیر: برای یک عمر زندگی عاشقانه ویژه متخصصان حوزه زوج و خانواده

ادامه مطلب...

کارگاه آموزشی برنامه بهبود و آموزش ارتباط Hold Me Tight: Let Me Go

برگزاری کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی برنامه بهبود و آموزش ارتباط Hold Me Tight: Let Me Go

ادامه مطلب...

صفحه1 از18