نشست تخصصی روز پژوهش و روان شناسی دین برگزار شد

نشست تخصصی روز پژوهش و روان شناسی و دین با محوریت دین و تربیت و یا اجتماع یادگیری روان شناسی و  دین «تربیت دینی» برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران این نشست توسط مرکز تحقیقات روان شناسی دین دانشکده علوم تربیتی و ر وانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  و انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران صبح امروز(شنبه 13 آذر ماه 1395) برگزار شد.
     001.jpg
دکتر محمد علی مظاهری رییس انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در ابتدای مراسم به معرفی مرکز تحقیقات روان شناسی و دین پرداخت و سپس پیرامون مباحث دین و تربیتی دینی سخنان خود را بسط داد.
جلسه اجتماع یادگیری روان شناسی و دین« تربیت دینی» با سخنرانی دکتر صادقی عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده با عنوان رابطه بین روش تربیت دینی با تصور از خدا پیگیری شد. موضوعات دیگری در زمینه تربیت دینی با عناوین: هویت پارادایم گونه: سازمان یافتگی هویت نسل جدید جهت کسب هویت یافتگی و رفع تعارض بین هویت دینی و سبک زندگی مدرن توسط آقای کمیجانی؛ : ارتباط بین دین داری و خطرپذیری در نوجوانان توسط آقای اسماعیلی ؛مقایسه "عمل به باورهاي ديني" و"راهبردهای کنار آمدن با مشکل" در دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران توسط خانم عزیزی؛ : بررسی رابطه نیازهای اساسی روانشناختی و ادراک از والدگری با سبک های درونی سازی دینی توسط آقای فاضلی؛ نقش واسطه ای کیفیت ارتباط در خانواده در رابطه بین معنویت خانواده با تاب آوری آن توسط دکتر صیدی( خانم دکتر باقریان) در سخنرانی های بعدی این نشست تخصصی به شرکت کنندگان ارائه شد.

برگزاری پنل اساتید با حضور آقایان دکتر ابوالقاسمی، دکتر فیاض بخش، دکتر مظاهری و خانمها دکتر باقریان، دکتر علم الهدی پایان بخش این نشست تخصصی بود.