اعتراض اساتید و دانشجویان روانشناسی به انتقال رشته روانشناسی بالینی

اساتید و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی نسبت به واگذاری رشته روانشناسی به وزارت بهداشت اعتراض کردند.

 اساتید و دانشجویان رشته های مختلف روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در تجمعی، به طرح انتقال رشته روان شناسی بالینی از مجموعه رشته های مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعتراض کردند.

تجمع دانشجویان روانشناسی

به  گزارش دبیرخانه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، اساتید و دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته روانشناسی دانشگاه‌های شهید بهشتی،خوارزمی، تهران، ترتیب مدرس و برخی دانشگاه‌های دیگر صبح امروز(دوشنبه) در اعتراض نسبت به انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت در محوطه دانشکده‌های خود تجمع کردند.

در حاشیه این تجمع اساتید و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با امضای طوماری خطاب به روسای قوه مجریه و مقننه خواستار تجدید نظر در اتخاذ تصمیم نسبت به  طرح  ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به  هیأت وزیران شدند.

17.jpg

16.jpg