برگزاری نخستین جشنواره روان شناسی و مشاوره

نخستین جشنواره روان شناسی و مشاوره برگزار می شود.
همزمان با دهمین بزرگداشت روز جهانی روان‌شناسی در سازمان ملل متحد، نخستین جشنواره روان‌شناسی و مشاوره با محوریت "ارتقای بهزیستی در قرن بیست و یکم: مشارکت روان‌شناسان، مشاوران برای چالش ها و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی" با همکاری و مشارکت دانشکده علوم تر‌بیتی و روان‌شناسی، انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی کشور از ساعت 16 الی 20 روز پنج شنبه 31 فروردین 1396 در تالار ابوریحان بیرونی مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی  برگزار خواهد شد.
انجمن روان شناسی بالینی ایران، انجمن روان شناسی ایران، انجمن روان شناسی سلامت، انجمن علمی روان شناسی نظامی ایران، انجمن مشاوره ایران، انجمن علوم و فن آوری های شناختی ایران، انجمن کودکان استثنایی ایران، انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران، انجمن روان شناسی اسلامی و انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران، حامیان نخستین جشنواره روان‌شناس‌ و مشاوره در ایران هستند.
 
Poster-Ravanshenasi-ColA.1.jpg