گزارش تصویری نخستین جشنواره روز روانشناس و مشاوره

نخستین جشنوراه روز روان شناس و مشاوره در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سازمان بهزیستی برگزار شد.
همزمان با دهمین سال بزرگداشت روز روان‌شناسی در سازمان ملل متحد نخستین جشنواره روان‌شناسی و مشاوره در ایران با حضور علی ربیعی وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این مراسم با محوریت «ارتقای بهزیستی در قرن بیست و یکم؛ مشارکت روان‌شناسان، مشاوران برای چالش ها و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی» و با همکاری و مشارکت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، منظومه انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ با حضور اساتید،آموختگان و دانشجویان روانشناسی و مشاوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

 

نتیجه تصویری برای نخستین جشنواره روانشناسی و مشاوره/ ایسنا

 

منبع: میگنا