سومین کنگره ملی روان شناسی ایران

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران افتخار دارد تا مجری برگزاری سومین کنگره روان شناسی در ایران باشد.

 

 کنگره ملی روان شناسی فرصتی است تا با حضوراستادان، اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه­های مختلف روان شناسی، به بررسی آخرین دستاوردهای علمی پرداخته و زمینه ی تعامل، بحث و گفتگوی علمی را برای ایشان فراهم سازد. این رویداد علمی و ملی بی شک غنای محتوایی خود را از حضور اندیشمندانی چون شما تأمین می نماید.

این کنگره با اهداف ذیل برگزار می گردد؛

  •     ترویج روانشناسی علمی در کشور
  •     آموزش آخرین دستاوردهای روان شناختی
  •     تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح ملی
  •     توسعه و ارتقاء سطح دانش روانشناسی در جامعه
  •     ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه علوم روانشناسی
  •     تبادل اطلاعات در زمینه آموزش روانشناسی در دانشگاه های کشور
  •     فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای و دانش محور از روانشناسان کشور
  •     فراهم نمودن فرصت هایی برای بحث درباره موضوعات مهم حرفه ای در حوزه روانشناسی و رشته های وابسته
  •     تبادل ایده ها و تجارب بین پژوهشگران و دست اندکاران به منظور اجرای بهتر سیاست های مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی افراد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک بفرمایید