آغاز نخستین استارت‌آپ ویکند طراحی نرم‌افزار در حوزه کودک

دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، نخستین رویداد طراحی نرم‌افزار در حوزه کودک را در محل دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار کرد.
پنج‌شنبه مورخ 19 مهر ماه 1397 رویداد ریتاک (نخستین استارت‌آپ ویکند طراحی نرم‌افزار در حوزه کودک) کلید خورد.
دکتر مرتضی رضایی‌زده معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان‎‌شناسی در افتتاحیه ریتاک به سخنرانی پرداخت. معرفی جامع ماهیت ریتاک و اهمیت و ضرورت برگزاری رویدادهایی مثل ریتاک ازمهم‌ترین مواردی بودند که دکتر رضایی‌زاده در سخنرانی خود به آن‌ها اشاره کرد.
دکتر محمدعلی مظاهری، رئیس انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران به عنوان سخنران افتتاحیه پیرامون موضوع "تغییرات رخ داده در نسل‌های امروز نسبت به گذشته و تأثیراتی که فناوری‌ها در ابعاد گوناگون بر زندگی نسل امروز داشته و دارد" اشاره داشت. دکتر مظاهری  در ادامه سخنان خود همچنین به موضوع ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های گوناگون بطور عام و حوزه کودک بطور خاص تأکید داشته و رویداد ریتاک را گامی مهم در جهت عمل به ضرورت فوق دانست.
001.jpg
006.jpg
 
در ادامه این برنامهکارگاه های آموزشی: «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چرخه نوآوری» و «طراحی و تولید نرم‌افزار» برگزار شدند.
کارگاه های آموزشی: «نظریه‌های روان‌شناسی» و «یک دو سه کسب و کار» برنامه  روز دوم ریتاک بود که در 20 مهر ماه 1397 برگزار شد. دکتر آسیه اناری روانشناس بالینی کودک و نوجوان و دکتر مهرداد عالی پور هریسی کارآفرین برتر کشور مدرسان کارگاه‌های مذکور در دومین روز ریتاک بودند.
این رویداد در سه هفته متوالی برگزار خواهد شد که با عبور از هفته اول (19 و 20 مهر) تا هفته اول آبان ادامه خواهد داشت.