برنامه زمان بندی و پنل های کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

برنامه زمان بندی و پنل های کنگره ایرانی رونشناسی مثبت اعلام شد.

 

برنامه‌ی زمان‌بندی و پنل های دو روز کنگره

به اطلاع میرساند برنامه‌ی پنل‌ها و زمانبندی دو روز نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت بر روی "منوی صفحه‌ی اصلی سایت _  پنل‌ها و زمان‌بندی کنگره" قرار گرفته است.

 

لینک به صفحه زمانبندی دو روزه کنگره 

 

لینک به صفحه برنامه پنل ها