تمدید مهلت ارسال مقالات در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر

تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر؛ مادرانگی در ایران تمدید شد.

 

 به گزارش دبیرخانه چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر؛ مادرانگی در ایران چالش ها و چشم اندازها، مهلت ارسال مقالات به همایش مذکور تا 4 بهمن ماه تمدید شد.