لغو همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی درایران

بسمه تعالی 
احتراما به استحضار میرساند چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی درایران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همسو با مصوبات وزارتین بهداشت و علوم، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند برگزار نخواهد شد.

از اعلام این خبر بسیارمتاسفیم اما قطعا اطمینان از حفظ سلامتی شرکت کنندگان و دست اندرکاران همایش از بالاترین اهمیت برخوردار می باشد. بر خود لازم می دانیم که از مشارکت کلیه محققان، استادان، دانشجویان، اعضای کمیته های علمی و اجرایی که تا کنون زحمات زیادی را برای برگزاری هر چه بهتر همایش متقبل شده اند تشکر کنیم. به محض کنترل شرایط و اطمینان از حفظ سلامتی شرکت کنندگان و دست اندرکاران ، در خصوص زمان جدید برگزاری همایش تصمیم گیری و اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.