پویش فراز و فرود در زندگی در روزهای کرونایی

راه اندازی پویش فراز و فرود در زندگی در روزهای کرونایی توسط انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوحوان ایرن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

 

با  توجه به گسترش ویروس covid-19 و شیوع بیماری کرونا، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه آموزش و پیشگیری از شیوع این ویروس و کمک هر چه بهتر به مردم جهت عبور از این بحران  اقدام به راه اندازی پویش فراز و نشیب زندگی نموده است، هدف این پویش در زمینه تولید محتوا و ویدیوهای اموزشی و روانشناختی در جهت ارتقا بهداشت روان خانواده ها، والدین و کودکان برای گذار هر چه کم اسیب تر از این بحران می باشد.