برگزاری مجمع عمومی انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران

برگزاری مجمع عمومی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران


بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران  دعوت می شود تا درجلسه مجمه عمومی عادی که چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار می  شود شرکت نمایید.

نحوه شرکت در جلسه آنلاین به زودی اعلام خواهد شد.


انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران