مجمع عمومی انجمن روانشناسی کودک و نوجوان برگزار شد

مجمع عمومی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران برگزار شد

 

مجمع عمومی سالانه عادی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران روز چهارشنبه 23 تیر با حضور اعضای پیوسته انجمن، برگزار و طی آن به منظور تعیین هیات مدیره جدید رای گیری شد.

اسامی اعضای جدید به شرح زیر است:


اعضای اصلی

 آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

 خانم دکتر آسیه اناری

 آقای دكتر رضا پورحسين

 خانم دکتر ندا نظربلند

 آقای دکتر عباس ذبيح زاده

 آقای دكتر فرامرز سهرابی

خانم دکتر شیرین زینالی 

علی البدل

 آقای دكتر فرج حسينيان

 خانم دکتر سیما فردوسی 

بازرس اصلی

 خانم دكتر شایسته شکوفه فرد

بازرس علی البدل

خانم دكتر حمیده محمدی نسب