چهارمین کنگره مادرانگی در ایران

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر (مادرانگی در ایران)، چالش ها و چشم اندازها برگزار می شود.

ادامه مطلب...

چهارمین کنگره مادرانگی در ایران

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر (مادرانگی در ایران)، چالش ها و چشم اندازها برگزار می شود.

ادامه مطلب...

اولین جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت

اهداف جشنواره

ادامه مطلب...

تمدید مهلت ارسال مقالات در نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

مهلت ارسال مقالات تا 20م مهرماه تمدید شد

ادامه مطلب...