انتشارات

-        همکاری در انتشار ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی کودک ( از سال 1384 تا کنون)

-        همکاری در انتشار یک حلقه DVD تحت عنوان اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران، انتشارات سوره (1385)

-        همکاری در انتشار یک حلقه DVD تحت عنوان آموزش مقدماتی کاربردهای موسیقی درمانی، دکتر علی زاده­محمدی، انتشارات سوره ( 1387)

 

برگزاری  و یا همکاری در برگزاری سخنرانی

-        چشم اندازهای نظری و زمینه­های فرهنگی خانواده و ازدواج خویشاوندی، دکتر راج مهینی ستهی، از دانشگاه هند (1386)، پژوهشکده ه خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

-        نقش مرد در زندگی زناشویی و نقش پدر در خانواده، دکتر منیژه دانش­پور، استاد دانشگاه سنت کلاود آمریکا (1387)، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

-        زوج درمانی با رویکرد زمینه­ای ( Contextual): کاربردهای فرهنگی و بالینی، دکتر دانش­پور، استاد دانشگاه سنت کلاود آمریکا (1387)، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

   

کتاب های انتشار یافته:

انجمن در ابتکاری نوین اقدام به انتشار آزمون های مختلف نموده است هم اکنون 10 عنوان کتابچه در انجمن تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

   

1-پرسشنامه مشکلات غذا خوردن کودک / نام گرد آورنده:شیرین زینالی   / سال انتشار: 1391  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران          

2- بسته ی آموزشی مشکلات غذا خوردن کودکان پیش دبستان  /نام گرد آورندگان:  شیرین زینالی دکتر محمدعلی مظاهری دکتر کارینه طهماسیان دکتر منصوره السادات صادقی /  سال انتشار: 1391  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران                                                               

3-پروفايل حسي نوزاد- نوپا   / گرد آورنده: آزاده عدل پرور  /   سال انتشار: 1391  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران                         

 4-پروفايل حسي نوجوان – بزرگسال  /   گرد آورنده: آزاده عدل پرور   / سال انتشار: 1391  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران   

5-پرسشنامه رفتارهای خوردن در کودکان /  گردآورنده: زهرا دشت بزرگی   / سال انتشار 1392 انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران  

6ـابزارهای سنجش رفتار مادرانه   /  گردآورنده: پریسا سادات موسوی   / سال انتشار: 1392  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران   

7ـپرسشنامه عادات خواب کودکان  /   گردآورنده: شایسته شکوفه فرد  / سال انتشار: 1392  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران   

8ـپرسشنامه شبکه روابط مهم نوجوانان /  گردآورنده: عادله صمیمی / سال انتشار: 1392  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران   

9ـبابای حاضر در صحنه  /  نویسنده: جان هافمن  / مترجم: آناهیتا گنجوری  / سال انتشار: 1392  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران   

10-بسته آموزشی قصه گویی مبتنی بر دلبستگی مادر برای کودک /  نام گردآورندگان: شایسته شکوفه فرد، محمد علی مظاهری، کارینه طهماسیان   / سال انتشار: 1392  انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران