برگزاری نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

برگزاری نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی

 

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و قطب علمی آسیب‌شناسی و سلامت خانواده برگزار می‌کند:  

  

 نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده  
پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی

 تاریخ برگزاری: مهر و آبان ۱۴۰۰

 مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: ۳۱ تیر ماه

مهلت ارسال آثار جشنواره: ۳۱ تیر ماه

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رویداد به وب‌سایتhttp://familycong.fri.sbu.ac.ir/ مراجعه کنید.