لغو مجمع عمومی فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

بسمه تعالی 
احتراما به استحضار میر ساند مجمع عمومی فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همسو با مصوبات وزارتین بهداشت و علوم، در روز ۱۰ اسفند برگزار نخواهد شد.
شایان ذکر است پس از کنترل شرایط ، در خصوص زمان جدید برگزاری مجمع تصمیم گیری واطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب...

لغو همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی درایران

بسمه تعالی 
احتراما به استحضار میرساند چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی درایران به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همسو با مصوبات وزارتین بهداشت و علوم، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند برگزار نخواهد شد.

ادامه مطلب...

شروع ثبت نام کارگاه‌های چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران

به اطلاع علاقه مندان میرساند ثبت نام کارگاه های چهارمین کنگره ی نقش و جایگاه مادر آغاز گردید.

ادامه مطلب...

برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن علمی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران (نوبت اول)

ادامه مطلب...

تمدید مهلت ارسال مقالات در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر

تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر؛ مادرانگی در ایران تمدید شد.

ادامه مطلب...