کارگاه روش های ارزیابی مهارت های بالینی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کارگاه روش ها و فنون تدریس مهارت های بالینی در روانشناسی

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران با همکاری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.

ادامه مطلب...

کودکانه‌های فراموش شده در دنیای بزرگسالی

دیدار امروز احمد مسجدجامعی با کودکان کار مولوی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیایشان هم صادقانه است و هم صمیمی؛ محبت‌هایشان خالصانه است و لبخندهایشان دوست‌داشتنی؛

ادامه مطلب...

سومین دوره آموزشی روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور

برگزاری سومین دوره آموزشی روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور

ادامه مطلب...