اولین دوره بین‌المللی اکسترنشیپ EFT (درمان هیجان‌مدار) برگزار شد

اولین دوره بین‌المللی اکسترنشیپ EFT (درمان هیجان‌مدار) از تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 97 برگزار شد.

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه آموزشی Hold Me Tight سخت در آغوشم بگیر

برگزاری کارگاه آموزشی Hold Me Tight سخت در آغوشم بگیر: برای یک عمر زندگی عاشقانه ویژه متخصصان حوزه زوج و خانواده

ادامه مطلب...

کارگاه آموزشی برنامه بهبود و آموزش ارتباط Hold Me Tight: Let Me Go

برگزاری کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی برنامه بهبود و آموزش ارتباط Hold Me Tight: Let Me Go

ادامه مطلب...

برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی به تعویق افتاد

برگزاری دوره صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

ادامه مطلب...

نحوه پرداخت هزینه شرکت در دوره تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

جدول پرداخت هزینه شرکت در دوره تربیت درمانگر نوجوان؛ مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانی

ادامه مطلب...