برگزاری و همکاری کارگاه‌های برگزار شده

 

برگزاری و یا همکاری در برگزاری کارگاه­ های آموزشی

 • همکاری در برگزاری کارگاه بازی درمانی تخصصی (1385)
 • همکاری در برگزاری کارگاه نقاشی درمانی تخصصی (1385)
 • همکاری در برگزاری کارگاه کاربرد روایت درمانی شناختی رفتاری در روان­درمانی و افزایش هوش هیجانی کودکان و نوجوانان (1385)
 • همکاری در برگزاری چهار کارگاه مقدمه­ای بر روایت درمانی با همکاری موسسه خانواده درمانی سیدنی استرالیا (1386)
 • همکاری در برگزاری چهار کارگاه مقدمه­ای بر مداخلات رفتاری در خانواده درمانی با همکاری موسسه خانواده درمانی سیدنی استرالیا (1386)
 • همکاری در برگزاری کارگاه رویکردهای موجود در درمان مشکلات جنسی نسبت به کودکان (1386)
 • همکاری در برگزاری کارگاه هنر درمانی با مروری بر روایت درمانی و موسیقی درمانی (1387)
 • همکاری در برگزاری کارگاه هنر درمانی رویکردها و تکنیک­ها (1387)
 • همکاری در برگزاری کارگاه زوج درمانی با رویکرد سیستمی (1387)
 • همکاری در برگزاری کارگاه شن درمانی (1387)
 • برگزاری کارگاه آموزش پایه در واقعیت درمانی با همکاری موسسه ویلیام گلاسر (1388)
 • برگزاری کارگاه آموزش پایه در واقعیت درمانی با همکاری موسسه ویلیام گلاسر (1389)
 • برگزاری کارگاه آموزش عملی واقعیت درمانی با همکاری موسسه ویلیام گلاسر (1389)
 • برگزاری کارگاه مدیریت رفتاری والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری (1389)
 • - کارگاه آموزشی هنر درمانی، آشنایی با تکنیک ها و ابزارها       در تاریخ: 3و 4/3/90  در محل: انجمن
 •  آمار و روش تحقیق مقدماتی با تأکید بر نرم افزار هایSPSS-MEDCAL-LISREL    تاريخ:  18 و 19 آبان 1390 ساعت 8 صبح تا 4 بعداز ظهر        محل برگزاري: محل انجمن
 • شناخت درمانی کودکان ( با امتیاز باز آموزی)    در تاریخ : 5/3/90 ساعت 8 تا 16  در محل: کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان ( با امتیاز باز آموزی)  دوره اول  در تاریخ:  23/4/90
 • آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان ( با امتیاز باز آموزی)  دوره دوم در تاریخ : 21/7/90
 • تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی به کودکان دوره مقدماتی ( با امتیاز باز آموزی)  4و11 خردادماه 91
 • تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی به کودکان دوره پیشرفته ( با امتیاز باز آموزی ) 13/4/91
 • توانبخشی شناختی در مشکلات نقص توجه و بیش فعالی دکتر وحید نجاتی 4 ساعت 92/12/1
 • آموزش شادی در خانواده به منظور ایجاد شادی در کودکان دکتر شعله امیری 8 ساعت 92/12/1
 • مقدمات درمان شناختی رفتاری افسردگی برای نوجوان دکتر فرشته موتابی 8 ساعت 92/12/1
 • قصه درمانی  دکتر کارینه طهماسیان   4 ساعت  92/12/2
 • ارزیابی کارکردهای شناختی  دکتر وحید نجاتی  4 ساعت  92/12/2
 • تحول نقاشی در کودکان دکتر شهلا پاکدامن  4 ساعت  92/12/2
 • بازی درمانگری دکتر شهلا پاکدامن و خانم صفری  4 ساعت  92/12/2
 • درمان شناختی رفتاری هیجان مدار  دکتر شعله امیری و دکتر افروز افشاری   4 ساعت  92/12/2
 •  قصه گویی برای کودک کم شنوا؛ برنامه خاله سوسکه دکتر گیتا موللی   4 ساعت  92/12/2
 • آموزش والدین کودکان مبتلا به اتیسم با پیکج پرنده کوچولو دکتر حمیدرضا پوراعتماد و خانم صنم باقریان  4 ساعت  92/12/2
 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برای اختلالات اضطرابی کودکان دکتر شعله امیری و خانم فهیمه دهقانی   4 ساعت  92/12/2
 • کاربرد نمایش درمانی در ارزیابی و درمان اختلالات دوران کودکی  خانم آسیه اناری 8 ساعت  92/12/2
 • پیامدهای روان شناختی سرطان در کودکان و چگونگی مدیریت آن توسط خانواده دکتر علیرضا مرادی 8 ساعت 92/12/2
 • کودک دشوار، کودک آرام توسط دکتر مهدی خانبانی 6 ساعت 94/8/28
 • فرزندپروری توسط دکتر کارینه طهماسیان 6 ساعت 94/8/28
 • بازی درمانی توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان  4 ساعت 94/8/29
 • درمان شناختی رفتاری افسردگی در نوجوان توسط دکتر فرشته موتابی 4 ساعت 94/829
 • آشنایی با تفسیر نقاشی کودکان توسط دکتر شهلا پاکدامن 4 ساعت 94/8/29
 • روانکاوی کودک توسط دکتر گُهر همایون پور 4 ساعت 94/8/29