درباره

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، با هدف گسترش و ارتقای سطح علمی و کاربردی زمینه-های مربوط به روانشناسی بالینی کودک و توسعه و تقویت نیروهای علاقمند در امر آموزش و پژوهش در این حوزه در سال 1384 تشکیل شد.

هیأت موسس انجمن با ابتکار و دعوت جناب آقای دکتر پوراعتماد، نخستین جلسه خود را در تاریخ 24/2/1384 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داد و ایشان را به عنوان نماینده هیأت در پیگیری امور انجمن و برگزاری مجمع عمومی انتخاب نمود.

عضویت در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

بزرگداشت مرحوم خانم دکتر پریرخ دادستان
اطلاعیه‌ها

بزرگداشت مرحوم خانم دکتر پریرخ دادستان

یازدهمین بزرگداشت مرحوم خانم دکتر پریرخ دادستان در تاریخ 19 آبان 1400 در وبینار بهشتی برگزار شد. در این بزرگداشت آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر پورحسین، آقای دکتر فتحی آشتیانی و خانم دکتر اناری و خانم دکتر نظربلند سخنرانی کردند.

ادامه مطلب...

آخرین مقاله‌ها

روانشناسی کودک و نوجوان