درباره

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، با هدف گسترش و ارتقای سطح علمی و کاربردی زمینه-های مربوط به روانشناسی بالینی کودک و توسعه و تقویت نیروهای علاقمند در امر آموزش و پژوهش در این حوزه در سال 1384 تشکیل شد.

هیأت موسس انجمن با ابتکار و دعوت جناب آقای دکتر پوراعتماد، نخستین جلسه خود را در تاریخ 24/2/1384 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داد و ایشان را به عنوان نماینده هیأت در پیگیری امور انجمن و برگزاری مجمع عمومی انتخاب نمود.

عضویت در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

نکات ساده برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان
مقاله‌ها

نکات ساده برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس بزرگترین هدیه‌ای است که والدین می‌توانند به کودکشان بدهند. روانشناسان معتقدند کودکانی که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند به دلیل ترس از شکست یا ناامید کردن دیگران از مواجهه با چالش‌های جدید و تجربه‌های نو دوری می‌کند.

ادامه مطلب...

آخرین مقاله‌ها

روانشناسی کودک و نوجوان