درباره

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، با هدف گسترش و ارتقای سطح علمی و کاربردی زمینه-های مربوط به روانشناسی بالینی کودک و توسعه و تقویت نیروهای علاقمند در امر آموزش و پژوهش در این حوزه در سال 1384 تشکیل شد.

هیأت موسس انجمن با ابتکار و دعوت جناب آقای دکتر پوراعتماد، نخستین جلسه خود را در تاریخ 24/2/1384 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داد و ایشان را به عنوان نماینده هیأت در پیگیری امور انجمن و برگزاری مجمع عمومی انتخاب نمود.

عضویت در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

اطلاعیه‌ها

بیانیه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

بسمه تعالی بیانیه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران ناباورانه و انگشت به دهان نشسته ایم؛ اخبار، پشت سر هم می آید و ما همچنان در بهت و اندوه به سر می بریم. آنجا که از نام ما به عنوان "روانشناس کودک و نوجوان" سوءاستفاده ابزاری شد؛ در عجب...

ادامه مطلب...

آخرین مقاله‌ها

روانشناسی کودک و نوجوان