انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

فرم عضویت انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انتخاب نوع عضویت

هزینه عضویت در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در سال 1400

  • اعضای پیوسته شامل اعضای هیات علمی، فارع التحصیلان کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان دکتری 100 هزار تومان
  • اعضای پیوسته دانشجویی شامل دانشجویان دکتری و دانشجویان پسا دکتری 50 هزار تومان
  • اعضای وابسته شامل فارغ التحصیلان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد 50 هزار تومان
  • اعضای سازمانی و هزینه پایه حق عضویت موسسات حداقل از 300 هزارتومان

لازم به ذکر است رشته و گرایش تحصیلی باید منطبق با مفاد اساس نامه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران باشد.

برای عضویت در انجمن، این فایل را دانلود، و بعد از تکمیل به همراه اسکن مدارک به ایمیل انجمن به آدرس info@iranachildpsy.ir ارسال نمایید.

انتخاب نوع عضویت اجباری است

اطلاعات فردی

نام مندرج در کارت ملی خود را بنویسید
نام خانوادگی مندرج در کارت ملی خود را بنویسید
نام پدر که در کارت ملی درج شده است.
لطفا شغل فعلی خود را بنویسید
سال تولد خود را انتخاب کنید
ماه تولد خود را انتخاب کنید
روز تولد خود را انتخاب کنید
یک عکس پرسنلی با حداکثر حجم 2 مگابایت آپلود فرمایید. پسوند مجاز jpg و نام فایل از کاراکترهای کوچک انگلیسی تشکیل شده باشد.
آخرین مدرک مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را بنویسید.
دانشگاهی که تحصیل کرده‌اید را بنویسید.
سال اخذ مدرک خود را انتخاب کنید
یک فایل اسکن شده تصویر با حداکثر حجم 4 مگابایت آپلود فرمایید. پسوند مجاز jpg و نام فایل از کاراکترهای کوچک انگلیسی تشکیل شده باشد.
یک فایل اسکن شده تصویر با حداکثر حجم 4 مگابایت آپلود فرمایید. پسوند مجاز jpg و نام فایل از کاراکترهای کوچک انگلیسی تشکیل شده باشد.
یک فایل اسکن شده تصویر با حداکثر حجم 4 مگابایت آپلود فرمایید. پسوند مجاز jpg و نام فایل از کاراکترهای کوچک انگلیسی تشکیل شده باشد.

اطلاعات ارتباطی

آدرس پست الکترونیک معتبر وارد کنید.
لطفا تلفن منزل خود را بنویسید.
لطفا تلفن همراه خود را بنویسید.
لطفا تلفن محل کار خود را بنویسید.
لطفا نمابر خود را بنویسید.

آدرس پستی

لطفا استان خود را بنویسید.
لطفا استان خود را بنویسید.
لطفا خیابان اصلی خود را بنویسید.
لطفا خیابان فرعی خود را بنویسید.
لطفا کوچه خود را بنویسید.
لطفا پلاک خود را بنویسید.
لطفا شماره واحد خود را بنویسید.
لطفا کدپستی خود را بنویسید.

اطلاعات بانکی

شماره حساب 0342064175 بانك تجارت - شعبه دانشگاه شهيد بهشتی - به نام انجمن علمی روان شناسی بالينی كودک و نوجوان ايران

یک فایل اسکن شده تصویر با حداکثر حجم 1 مگابایت آپلود فرمایید. پسوند مجاز jpg و نام فایل از کاراکترهای کوچک انگلیسی تشکیل شده باشد.