درباره انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

تاریخچه انجمن

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، با هدف گسترش و ارتقای سطح علمی و کاربردی زمینه-های مربوط به روانشناسی بالینی کودک و توسعه و تقویت نیروهای علاقمند در امر آموزش و پژوهش در این حوزه در سال 1384 تشکیل شد. هیأت موسس انجمن با ابتکار و دعوت جناب آقای دکتر پوراعتماد، نخستین جلسه خود را در تاریخ 24/2/1384 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داد و ایشان را به عنوان نماینده هیأت در پیگیری امور انجمن و برگزاری مجمع عمومی انتخاب نمود. هیأت با برگزاری 3 جلسه نهایتا اساسنامه انجمن را تهیه نمود، مجوز تاسیس خود را از کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت و مقدمات برگزاری مجمع عمومی انجمن را فراهم نمود. نخستین مجمع عمومی انجمن در تاریخ 5/3/1384 با شرکت 39 نفر و با حضور نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.در این نشست ضمن ارایه گزارش هیأت موسس و تصویب میزان حق عضویت اعضاء، اعضای نخستین هیأت مدیره انجمن را انتخاب کرد. اینک انجمن با تهیه مقدمات لازم برای فعالیت همه جانبه و پشت سر گذاشتن دوران نوپایی خود در صدد است در چهارچوب اهداف و وظایف خود حضوری موثر و پررنگ در صحنه علمی روانشناسی ایران ایفا نماید و در این راستا از کلیه علاقمندان و متخصصان در حوزه روانشناسی کودک و نوجوان استمداد طلبیده و همگان را به همکاری و همیاری در این زمینه فرا می‌خواند.

موسسان انجمن

 • دکتر پریرخ دادستان
 • دکتر علیرضا تقوی
 • دکتر حمیدرضا پوراعتماد
 • دکتر رضا پورحسین
 • دکتر سید حسن سلیمی
 • دکتر فرامرز سهرابی
 • دکتر علی زاده محمدی
 • دکتر علی فتحی آشتیانی
 • دکتر علیرضا مرادی
 • دکتر محمدعلی مظاهری
 • دکتر حسین لطف آبادی
 • دکتر سید جلال یونسی
 • دکتر حمیدرضا نشاط دوست

 

صورت جلسه ۹ مرداد ماه انجمن
اولین جلسه پنجمین هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ساعت ۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۹ مرداد با حضور آقای دکتر مظاهری، دکتر پورحسین، دکتر ذبیح زاده خانم ها دکتر شکوفه فرد، دکتر اناری، دکتر زینالی، دکتر نظربلند به صورت مجازی برگزار شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱- آقای دکتر مظاهری به عنوان رئیس، آقای دکتر پورحسین به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر ذبیح زاده به عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.
۲- مسئولین کمیته های انجمن نیز به شرح زیر انتخاب شدند:
- خانم دکتر اناری کمیته پژوهش
- خانم دکتر زینالی کمیته آموزش
- آقای دکتر پورحسین کمیته انتشارات
- خانم دکتر نظربلند کمیته گردهمایی ها و روابط بین‌الملل
- آقای دکتر مظاهری کمیته پذیرش، آمار و اطلاعات.
۳- همچنین مقرر شد آقای دکتر ذبیح زاده بر روی تسهیل و سازماندهی و جهت دهی فعالیت های انجمن در حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای فعال در این حوزه چه از نظر خدمات و ارتباط با جامعه و چه در خصوص همکاریهای تخصصی که منجر به تولید درآمد برای انجمن شود تمرکز و فعالیت داشته باشند.
۴- با مرور مباحثات و مصوبات هیات مدیره قبلی و با توجه به دریافت مجوز انتشار فصلنامه انجمن به زبان انگلیسی، قرار شد آقای دکتر پورحسین در جلسه بعدی انجمن الزامات و برنامه زمانبندی انتشار این فصلنامه را ارایه کنند.
۵- جلسه بعدی انجمن در دهه آخر مرداد ماه برگزار میشود و زمان دقیق آن از طریق کارشناس انجمن هماهنگ خواهد شد.
در این جلسه آقای دکتر سهرابی با اطلاع قبلی غیبت داشت. جلسه در ساعت ۹:۳۰ خاتمه یافت.

 

هیأت مدیره

اعضای اصلی:

 • آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
 • خانم دکتر آسیه اناری
 • آقای دكتر رضا پورحسين
 • خانم دکتر ندا نظربلند
 • آقای دکتر عباس ذبيح زاده
 • آقای دكتر فرامرز سهرابی
 • خانم دکتر شیرین زینالی

اعضای علی البدل:

 • آقای دكتر فرج حسينيان
 • خانم دکتر سیما فردوسی

بازرس اصلی:

 • خانم دكتر شایسته شکوفه فرد

بازرس علی البدل:

 • خانم دكتر حمیده محمدی نسب

کمیته های تخصصی و اعضای آن

 • کمیته آموزش: خانم دکتر کارینه طهماسیان و خانم دکتر شعله امیری
 • کمیته پژوهش: خانم دکتر تجریشی و خانم دکتر طبیبی و آقای دکترحسینیان
 • کمیته اجرایی و دبیرخانه :آقای دکتر حسینیان
 • کمیته انتشارات:آقای دکتر روشن و آقای ذبیح زاده
 • کمیته گردهمایی های علمی و روابط بین المللی: آقای دکتر قنبری
 • کمیته خدمات روانشناختی: خانم دکتر امیری و خانم دکتر تجریشی و دکتر حسینیان